Changing Perspectives

Programma Kunstenlab 2019-2020

De geïntegreerde manier waarop wij als productiehuis én presentatie-instelling werken, is onderscheidend. Juist daardoor kunnen we veel voor de hedendaagse kunstontwikkeling, voor publiek en partners én voor de kunstenaars betekenen. Dit is de basis voor de ontwikkeling van het programma: ‘Changing Perspectives’. Het nieuwe programma is de opvolger van ‘The Next Step’, mét een sterke eigen en nieuwe focus. De keuzes die we maken en de focus die we kiezen, komen voort uit ons artistiek profiel: Kunstenlab als productiehuis voor hedendaagse beeldende kunst met een eigen presentatiefunctie.

Perspectiefwisselingen
In ‘Changing Perspectives’ staan perspectiefwisselingen centraal: van kunstenaars die in hun werk een wezenlijke nieuwe ontwikkeling onderzoeken, van het publiek dat we anders willen laten kijken, van partners/opdrachtgevers die we nieuwe perspectieven bieden en van onszelf met een productiehuis nieuwe stijl.

We werken de komende twee jaar twee programmalijnen uit:

  • Research & develop: vanuit onze productiehuis-werkwijze bieden we talentvolle kunstenaars van alle leeftijden tijd en ruimte om in de luwte hun werk te onderzoeken, ermee te experimenteren en nieuw werk te ontwikkelen (talentontwikkeling);
  • In the spotlight: met onze presentatiefunctie gecombineerd met podium bieden we deze kunstenaars vervolgens een relevant platform om het nieuwe werk dat tot stand is gekomen, aan publiek en deskundig kunstveld te presenteren. Hiermee vergroten we tegelijkertijd hun én onze landelijke zichtbaarheid en onze rol in de keten.

Met Changing Perspectives willen we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en positie van de deelnemende kunstenaars. Met Changing Perspectives zetten we in op een sterkere artistieke positionering van de tentoonstellingsprogrammering van Kunstenlab en versterking van onze landelijke zichtbaarheid.