The Next Step

De afgelopen periode heeft Kunstenlab, dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel, het programma ‘The Next Step’ uitgevoerd.

In ‘The Next Step’ nodigen we voor onze tentoonstellingen en projecten kunstenaars uit die een volgende stap in hun artistieke ontwikkeling willen zetten. Deze stap kan op veel manieren vorm krijgen: in onderwerp, materiaalgebruik of formaat, maar bijvoorbeeld ook in de keuze voor een ander medium of in de samenwerking met een andere kunstenaar.

Deze ontwikkeling heeft altijd een publiekspresentatie tot gevolg: hierdoor kan de kunstenaar zijn nieuwe stap direct spiegelen aan de publieke reactie. We vragen de kunstenaar aan de start van het traject deze stap te definiëren en formuleren en ook monitoren we het proces en de bereikte resultaten. Hiermee willen we ook onze eigen werkwijze aanscherpen.

Changing Perspectives

In januari 2019 ontvingen we het bericht dat onze subsidieaanvraag aan de provincie Overijssel voor ons programma ‘Changing Perspectives’ gehonoreerd is. Het programma is het vervolg op ‘The Next Step’.

In ‘Changing Perspectives’ staan perspectiefwisselingen centraal: van kunstenaars die in hun werk een wezenlijke nieuwe ontwikkeling onderzoeken, van het publiek dat we anders willen laten kijken, van partners/opdrachtgevers die we nieuwe perspectieven bieden en van onszelf met een productiehuis nieuwe stijl.

Kunstenaars en activiteiten
In het kader van het The Next Step-programma deden de volgende kunstenaars mee: